Bolswarder Watersport
Bolswarder Watersport
Bolswarder Watersport
Bolswarder Watersport
Bolswarder Watersport
Bolswarder Watersport
Bolswarder Watersport
 

HOME

Bolswarder Watersport Opgericht 1 januari 1950

De BWS is een springlevende actieve vereniging , die ondanks de respectabele leeftijd een snelgroeiend aantal leden heeft.

De vereniging bezit een schiphuis met 20 ligplaatsen.

Als lid kunt  u in aanmerking komen voor een ligplaats in ons schiphuis..hier is veel belangstelling voor vandaar dat er ook naarstig gezocht wordt naar uitbreidingsmogelijkheden.

De hoofdactiviteiten van de vereniging zijn naast belangenbehartiging van de Bolswarder watersporters en de eigen leden in het bijzonder het jaarlijks organiseren van verschillende activiteiten .

Voor leden en niet leden organiseren we de jaarlijks terug kerende sloepen/kleine bootjes tocht, watersport weekend,workshop scheepsmotoren onderhoud, jacht schilderen, jeugd zeilen, en de nodige gezellige avondjes.

Bij het lidmaatschap van de vereniging hoort, hoe kan het anders het lidmaatschap van het watersportverbond en u ondersteund via onze vereniging de Marre Krite waarvoor u het welbekende Marre Krite vlaggetje via de Bolswarder Watersport Vereniging ontvangt!!

 

 Het mag duidelijk zijn dat we u,graag als lid verwelkomen!

Dit voor de luttele som van € 38,00

 en natuurlijk bent u als sponsor van harte welkom!

U kunt zich opgeven via deze website door het inschrijfformulier te downloaden en te sturen naar bwsver@gmail.com