Bolswarder Watersport
Bolswarder Watersport
Bolswarder Watersport
Bolswarder Watersport
Bolswarder Watersport
Bolswarder Watersport
Bolswarder Watersport
 

Jaarvergadering 3 mei 2019

28 april 2019

Programma

19.15 uur          Inloop

19.30 uur          Opening                        Jan Dijkstra

1- Verslag jaarvergadering 2018              Nico de Jong

2- Jaarverslag  2018                              Nico de Jong

3- Financieel Verslag     2018                 Leo de Boer

Kascommissie:Sietse en tjipke (vaststellen nieuw lid)

4- Rondvraag

20.00 uur     Pauze

20.30 uur          Lezing van Daan over zijn reis al liftend naar Suriname

( hieronder een link van een kort filmpje )

https://youtu.be/JMU5WA-Knms

22.00 uur     Nazit aan de bar

Op deze avond zullen de marrekrite vlaggen 2019 worden uitgedeeld (gratis voor leden)

Na deze avond kunnen ze worden afgehaald bij Nico

Het bestuur BWS.